Enhver forening er forpligtet til at leve op til bestemmelserne i EU's Persondataforordning samt øvrig dansk lovgivning på området. Denne EU-forordning har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger. Det er derfor et krav, at foreninger indhenter individuelle samtykker, når der behandles personlige oplysninger fra foreningens medlemmer. Hvis foreningen overtræder forordningen, er der mulighed for at klage til Datatilsynet.

 

SAMTYKKEERKLÆRING – PERSONOPLYSNINGER

 

Zaylaci Academy ønsker at indsamle, opbevare og anvende personoplysninger på foreningens medlemmer og kursister. Personoplysningerne omfatter:

 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer 
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse.  

 

Og vil blive anvendt til:

 

 • Opbevaring af medlemmets informationer i en sikret database 
 • Afsendelse af nyhedsbreve eller generel information vedr. medlemskabet 
 • Søgning og visning til administrative formål 
 • Brug af oplysninger til generel medlemsstatistik

 

Formålene med behandling af medlemsoplysningerne er: 

 • Registrering af kursister
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
 • Som led i akademiets aktiviteter og kurser, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

Hvem har adgang til data

 • Medlemmer af akademiets bestyrelse, der står for opskrivning af kursister, samt de økonomiansvarlige.

 

Foreningen vil ikke uden yderligere samtykke offentliggøre disse personoplysninger eller videregive disse til tredjepart.

 

Vi, Zaylaci Academy, gøre dig opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde dit samtykke skriftligt. De oplysninger som samtykket vedrører, vil herefter blive slettet.

 

Ændringer til denne politik

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik.